2020-04-24 14:07:00

Mưa đá lớn ở Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình