2020-04-27 15:16:53

Những nhóm lao động tự do nào được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng?

(NS) - Bạn đọc hỏi: Tôi là lao động làm trong cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng. Do không có khách, nên tôi đóng cửa và nghỉ việc? Vậy tôi có được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng? Nếu được nhận thì thủ tục ra sao?

Về vấn đề này, báo Tin tức xin trả lời như sau:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15 /2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Du lịch cộng đồng tại cồn Sơn (Cần Thơ).

Chương IV của quyết định này có quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm (hay còn gọi là lao động tự do, lao động di cư).

Điều kiện hỗ trợ:

1. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/6/2020;

b) Cư trú hợp pháp tại địa phương;

c) Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách (hay còn gọi là xe ôm), xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

2. Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hồ sơ và trình tự, thủ tục:

1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại.

2. Trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 2 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.

3. Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

4. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 3 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

So với dự thảo, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định khá rõ nhóm đối tượng được hưởng: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách (hay còn gọi là xe ôm), xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Nếu bạn làm cơ sở du lịch cộng đồng theo mô hình kinh tế hộ thì vẫn sẽ được nhận hộ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng và thủ tục như hướng dẫn trên. Cơ quan nhận đăng ký là cấp xã.

XC