2019-09-04 12:50:10

Donald Trump và Kim Jong-un | Gặp gỡ và cái bắt tay lịch sử

(NS) - Cuộc gặp lịch sử tại Singapore giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã diễn ra vào sáng 12/6/2018. Sau cuộc họp, một văn kiện quan trọng sắp được ký kết...

Thuỳ Linh