2020-05-02 16:14:20

Những nghị định có hiệu lực từ tháng 5/2020

(NS) - Cấm lao động ra nước ngoài làm nghề massage, xe vô thừa nhận quá 30 ngày sẽ bị bán đấu giá ... là những nghị định có hiệu lực từ tháng 5/2020.

Cấm lao động Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage

Tại nghị định 38/2020 có hiệu lực ngày 20/5 quy định 7 công việc người lao động Việt Nam không được làm việc ở nước ngoài. Trong đó có những công việc như: Massage làm việc tại các nhà hàng, khách sạn.

Lao động Việt Nam ra nước ngoài không được làm nghề massage.

Đặc biệt, đáng chú ý hơn, cấm lao động qua nước ngoài làm các công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc hại, các hóa chất axit nitơric, natri sunfat, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ...

Xe vô thừa nhận quá 30 ngày sẽ bán đấu giá

Nghị định 31 có hiệu lực từ 1/5/2020 quy định trong 3 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì cơ quan chức năng phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở.

Thay vì ít việc công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hai lần như trước đây thì nay đã được rút ngắn xuống còn một lần.

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối nhưng người vi phạm không đến nhận tang vật, phương tiện thì cơ quan chức năng sẽ bán đấu giá và nộp ngân sách nhà nước.

Công dân có quyền khai thác hình ảnh, âm thanh

Từ ngày 25/5, Nghị định 47/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bắt đầu có hiệu lực. Tại Nghị định này nêu rõ: Công dân có quyền khai thác, chia sẻ hình ảnh, âm thanh của tổ chức hoặc cá nhân, nhưng không được xâm phạm quyền riêng tư, bí mật cá nhân.

Việc chia sẻ dữ liệu không được vi phạm đến việc cản trở hoạt động kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu số có thể được khai thác, chia sẻ là loại dữ liệu dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh ...

PV