2020-04-30 15:12:58

TP. Hồ Chí Minh phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo

(NS) - Cách đây 45 năm, nhân dân ta và các lực lượng vũ trang cách mạng đồng loạt thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân, giải phóng Sài Gòn vào ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

TP. Hồ Chí Minh luôn kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo...

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của con người. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc.

Những đúc kết đó, giờ đây, vẫn mang tính thời sự, được khẳng định sâu sắc hơn bởi những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo.

TP HCM tự hào vì đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; lập nên truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo; xứng đáng với danh hiệu của Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc” và huân danh “TP HCM, TP Anh hùng” do Bác Hồ, Đảng, Nhà nước phong tặng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đã và đang phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang đó vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

Nhìn lại lịch sử, vừa mới gượng dậy sau chiến tranh, chúng ta buộc phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh biên giới, trong bối cảnh bị bao vây, cấm vận; quá trình ổn định, khôi phục, xây dựng và bảo vệ thành phố luôn đối mặt với địch họa, thiên tai dồn dập, kinh tế kiệt quệ, nạn đói đe dọa và rất nhiều vấn đề phức tạp từ hậu quả quá nặng nề của chiến tranh để lại.

Câu hỏi đặt ra là làm sao để đáp ứng yêu cầu “Xây dựng TP HCM thành một TP mạnh về mọi mặt, một TP XHCN có cơ cấu công nông nghiệp hiện đại, có văn hóa, khoa học tiên tiến, một thành phố văn minh hiện đại có tầm cỡ ở Đông Nam châu Á”.

Vấn đề ấy được trả lời bằng bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng bộ, bằng bản chất cách mạng và sức mạnh to lớn của nhân dân nên đã có những bước đột phá, tháo gỡ vướng mắc, đấu tranh và từng bước chiến thắng những trở lực của cơ chế cũ, làm sáng tỏ dần đường đi và có cách làm mới, tư duy mới, góp phần tích cực hình thành đường lối đổi mới của Đảng.

Song, cái mới không dễ được chấp nhận; còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để bằng thực tế với cung cách làm ăn có hiệu quả mới có thể thuyết phục nhằm thay đổi dần được cách nghĩ, cách điều hành theo lề lối cũ.

Với truyền thống năng động, sáng tạo, không chịu bó tay trước khó khăn, trói buộc của cơ chế không phù hợp, TP thực hiện nhiều mô hình thí điểm tháo gỡ sản xuất, có cơ chế “tự sản, tự tiêu” cho doanh nghiệp quốc doanh. Thực tiễn hoạt động của TP đã góp phần quan trọng vào nội dung đường lối đổi mới.

Bảy năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, vào tháng 9/1982, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 01 về phát triển TP HCM.

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dẫu không tránh khỏi những khó khăn, thách thức, thậm chí có những va vấp trên từng bước đi lên, nhưng đến nay TP HCM đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Những thành tựu đó góp phần khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn; đánh dấu sự trưởng thành trong năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và năng lực quản lý, điều hành của chính quyền thành phố cũng như sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn ở các giai đoạn sau.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng bộ TP luôn ý thức sâu sắc vấn đề cốt tử này; nhờ vậy, lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn Thành phố luôn quán triệt, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo đường lối, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, nên được nhân dân đồng tình thực hiện.

TP HCM luôn phát triển, dù có lúc chưa được như nguyện vọng của nhân dân. Trách nhiệm của Đảng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố là phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, để luôn xứng đáng là TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, TP Anh hùng.

ThS Phan Thu Hiền